Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Rektor STU Miroslav Fikar spolu s predsedom AS STU Marianom Peciarom vedú intenzívne rokovania so všetkými dotknutými stranami sporu na FIIT STU vo formáte okrúhleho stola.

Vážení kolegovia,
posielam vám spoločné stanovisko, na ktorom sme sa dohodli, a najmä žiadam, aby ste ho rešpektovali a podnecovali k tomu aj svojich stúpencov. Akákoľvek ďalšia medializácia nám nielen škodí, ale najmä ohrozuje úsilie o dohodu. Ďakujem.
M. Fikar
Bratislava 28. 5. 2020

Východiskom pre dosiahnutie dohody je zhoda všetkých aktérov na tom, že do dosiahnutia dohody, najneskôr však do konania volieb do AS FIIT STU naplánovaných v termíne 4. júna 2020, nebudú aktéri sporu poskytovať žiadne mediálne vyhlásenia, ani vynášať na verejnosť čiastkové informácie.