Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Víkendový hackathon zameraný na oblasť Education: Ako by mohli technológie poôcť v oblasti vzdelávania.

6. - 8. októbra 2017, Praha (ČR)

Študenti či neštudujúci mladí ľudia budú v tímoch celý víkend tvoriť zaujímavé projekty pod dohľadom mentorov a tie budú prezentovať pred porotou.

Tímy sa budú tvoriť z mladých študentov či absolventov a mladých profesionálov z oblasti IT, dizajnu, marketingu, podnikania či predaja priamo na mieste.

Viac na facebookovej stránke podujatia: goo.gl/kNF1Bv.