Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

"Milé kolegyne, kolegovia," začal svoju reč prof. Ľ. Molnár, na chviľu sa odmlčal, pohľadom prešiel po prítomných študentoch a pokračoval: "všimli ste si to oslovenie? Už vás radím medzi nás."

Dňa 14. novembra 2006 sa v priestoroch Klubu FEI stretli študenti s dekanom FIIT STU pri príležitosti 17. novembra. Na podujatí si prevzali ocenenia:

 • Cenu Tatrabanky:
 • Ing. Ľubomír Majtás

  Cenu odovzdal Ing. Karel Fíla, člen predstavenstva Tatra banky.

 • Cenu dekana
  sponzorovanú firmou Tempest, a. s.:
 • Ing. Peter Trnovský

  Cenu odovzdal Ing. Peter Kotuliak, konateľ firmy Tempest.

 • Cenu dekana
  sponzorovanú firmou Softec, spol. s r. o.:
 • Ing. Peter Nagy

  Cenu odovzdal Ing. Anton Scheber, riaditeľ Softecu.

 • Cenu SAV:
 • Ing. Peter Argaláš

  Cenu odovzdal doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., riaditeľ Ústavu informatiky SAV.

 • Cenu ÚI SAV:
 • Ing. Jakub Mažgut

  Cenu odovzdal doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., riaditeľ Ústavu informatiky SAV.

 • za úspešnú reprezentáciu fakulty v súťažiach CSIDC 2006, WESC 2006, Imagine Cup 2006 a študijné výsledky:
 • Bc. Michal Dobiš, Bc. Marek Tomša, Bc. Richard Veselý, Bc. Oto Vozár

 • za úspešnú reprezentáciu fakulty v súťaži Europrix Top Talent Award 2006:
 • Bc. Jozef Beňo, Bc. Andrej Fiflík, Bc. Martin Darula, Bc. Martin Komara, Bc. Jozef Kriška, Bc. Ivan Škovran

 • úspešní študenti fakulty lokálneho kola ACM súťaže na STU v rámci CTU Open Contest:
 • Bc. Tomáš Hajas, Jozef Jánošík, Peter Kuma, Martin Labaj, Martin Petráš, Michal Poláčik, Karol Rástočný, Jakub Tekeľ

 • absolventi bakalárskeho štúdia za vynikajúce plnenie si študijných povinností:
 • Bc. Stanislav Angelovič, Bc. Viktor Bachratý, Bc. Michal Bebjak, Bc. Zuzana Božoňová, Bc. Andrej Frlička, Bc. Vladimír Hlaváček, Bc. Ivan Kišac, Bc. Michal Kurťák, Bc. Ľudovít Lučenič, Bc. Michal Makový, Bc. Michal Okresa, Bc. Juraj Staník, Bc. Richard Schwartz, Bc. Michal Šimún, Bc. Viktor Tlacháč

 

"My sme si u nás na FIIT upravili slogan Tatrabanky: Najlepší idú k nám a znie: >>Najlepší vychádzajú od nás<<," ukončil svoj príhovor prof. Ľ. Molnár, poďakoval sa jednotlivým vedúcim študentov (výskumníkom a vysokoškolským učiteľom), ako i sponzorom, ktorí podporujú aj vzdelávanie, no nezabudol ani na "mamy" zo študijného oddelenia, ktoré sprevádzajú študentov počas celého štúdia.

Po oficiálnej časti sa stretnutie zmenilo na neformálnu vzájomnú diskusiu. Celý priebeh podujatia zachytili objektívy našich šikovných fotografov.

V galérii fakulty nájdete dosiahnuté úspechy našich študentov i ďalšie ocenenia.