Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan fakulty, doc. Pavel Čičák, pozýva na stretnutie
všetkých zamestnancov a doktorandov
Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave,
ktoré sa uskutoční

v piatok 29. júna 2012 o 11:00
v Aule profesora Ľudovíta Kneppa na FEI STU (BC 300)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Príhovor dekana FIIT STU
 3. Zhodnotenie činnosti fakulty za rok 2011
  • Oblasť pedagogiky
  • Oblasť vedy a výskumu
  • Oblasť vzťahov s praxou, propagácia
  • Oblasť rozvoja fakulty a ľudské zdroje
 4. Záver