Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
súťaž o najlepšiu diplomovú prácu a o najlepšiu bakalársku prácu v oblasti informatiky a informačných technológií

Cieľom súťaže je podporiť študentov, aby venovali viac úsilia štúdiu, ktorého výsledky uplatnia v praxi.

Súťaž je určená pre študentov českých a slovenských univerzít, ktorí dokončia diplomovú prácu na magisterskom/inžinierskom stupni štúdia alebo bakalársku prácu na bakalárskom stupni štúdia. V akademickom roku 2010/11 a téma ich práce je z oblasti informatiky a informačných technológií.

Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

  • Magisterská - odmena pre víťaza 1 000 € (vedúci práce 200 €)
  • Bakalárska - odmena pre víťaza 300 € (vedúci práce 100 €)

Uzávierka prihlášok je 24. júna 2011.

Všetky potrebné informácie k súťaži nájdete na stránkach súťaže.