Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
si majú prevziať zadania bakalárskych projektov do 19. novembra 2010:
  • štud. program Informatika k Z. Mackovej (D 101),
  • štud. program Počítačové a komunikačné systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (D 120).

Obhajoba bakalárskej práce je štátna skúška, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.

Upozorňujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť Disciplinárnou komisiou FIIT STU. Práce bez zadania nebudú prevzaté Podateľňou FIIT STU.