Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V dňoch 23. až 25. júna 2008 konalo sa medzinárodné kolo súťaže NAG 2008, ktorá je určená budúcim profesionálom v oblasti informačných technológií so zameraním na počítačové siete (na Slovensku je to súťaž Cisco OLYMP).

V medzinárodnom kole sa zúčastnilo 50 stredoškolských a vysokoškolských študentov z 10 európskych štátov. Slovensko zastupovala desaťčlenná skupina, ktorá - dosiahli vynikajúce prvé miesta.

Študenti RCNA FIIT STU si odniesli víťazstvo:

      • Vladimír Michalec („čerstvý“ absolvent bakalárskeho štúdia FIIT STU) v kategórii UNI
      • Marcel Ďuriš (študent FMFI UK) v kategórii PT

Súťažiaci riešili praktické úlohy a on-line test. Najskôr si preverili teoretické vedomosti a potom v laboratóriách FIT VUT Brno praktické zručnosti. Slovenskí študenti svojimi úspechmi potvrdili, že Slovenská republika patrí k európskej špičke v príprave budúcich sieťových profesionálov. Pozrite si výsledky súťaže.