Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký vyhlasuje Súťaž pre študentov VŠ. Súťažné eseje, ktoré by mali byť samostatnou prácou študenta a prezentovať jeho názor na dané témy, treba poslať do 1. mája 2007...