Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Termín konania:  30. mája 2008 o 10:30
Miesto:  Karlovo nám. 13, Praha 2, Česká republika
Miestnosť:  zasadacia miestnosť Katedry počítačov FEL ČVUT Praha
Domovská stránka:  http://acm.osu.cz/tpev2007/

 

7. ročník seminára organizujú Katedra počítačov FEL ČVUT Praha, Katedra informatiky a počítačov PřF Ostravské univerzity Ostrava a Ústav informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave.

Seminár je určený k prezentácii technológií, postupov a hotových alebo pripravovaných riešení súvisiacich s elektronickým vzdelávaním.

Rokovacími a publikačnými jazykmi sú čeština a slovenčina.

Prijaté a prezentované príspevky budú vydané v zborníku.

Zaslaný príspevok musí byť vytvorený buď s využitím štýlu pre Word , alebo LaTeX .

Iné formáty nebudú akceptované.

 

Časový harmonogram
zaslanie príspevkov:   6. 4. 2008
vyrozumenie o prijatí/neprijatí príspevkov: 30. 4. 2008
zaslanie prijatých príspevkov vo finálnej verzii:       7. 5. 2008
seminár: 30. 5. 2008