Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás
na 2. deň Týždňa spolupráce s praxou,
ktorý pripravila spoločnosť PosAm v spolupráci s FIIT STU

3. marca 2009

v utorok od 11:00 do 16:00 v BC 300

 

PREZENTÁCIE:

12:00 - 12:45     Z. Jašek: Praktické projektové riadenie
 • ako urobiť zo softvéru produkt, best practices v procese vývoja softvéru
 • problémy počas vývoja komerčných aplikácií a ako ich riešiť
 • vodopád, iteratívny a agilný vývoj, analýza rizík, riadenie zmien, odhadovanie a plánovanie
 • 12:45 - 13:00 prestávka s občerstvením
  13:00 - 13:45 B. Kemeň: Multidimenzionálne databázy a MDX query language
 • OLAP technológie
 • popis OLAP databáz a ich vlastností
 • jazyk MDX, použitie, príklady, porovnanie s SQL
 • architektúra MDX procesora
 • 13:45 - 14:00 prestávka s občerstvením
  14:00 - 14:45 J. Všetečka: Wicket Web komponentové UI
 • komponentovo orientovanie web ui (minulosť a prítomnosť)
 • čo je Wicket (definovanie základných prínosov)
 • základné koncepty Wicket (RequestCycle, Application, Session...)
 • 14:45 - 15:00 prestávka s občerstvením
  15:00 - 15:45 J. Všetečka, T. Kysela: Model Driven Development
 • prínosy a význam Model Driven Development
 • špecifikácia MOF - Meta Object Facility
 • EMF - Eclipse Modeling Framework
 • integrácia MDD s klasickým (štandardným) vývojom
 • PosAm MDD - praktická ukážka
 • 15:45 - 16:00 prestávka s občerstvením
  16:00 - 16:30 Vyhodnotenie súťaže a prekvapenie dňa
  raut