Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás na týždeň podujatí venovaných
informačným a sieťovým technológiám

Týždeň spolupráce s praxou

28. februára - 4. marca 2011

v Aule prof. Ľ. Kneppa (BC 300) FEI/FIIT STU v Bratislave

 

28. 2. 2011
pondelok
09:45 - 12:35

HP sprievodca: Potulky zákutiami IT infraštruktúry a služieb
1. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou HP Slovakia
M. Čavrnoch, M. Gálik: Orientačný beh v sieti HP: zastavujeme pri HP serveroch a diskových poliach
P. Balco: IT projekty v praxi - konsolidácia IT prostredia a dátové centrá
D. Olšavský: Ako sa v Bratislave môžete podielať na transformácii IT služieb svetových firiem
D. Matuška: Záver

 

1. 3. 2011
utorok
11:00 - 15:00

Forum Oraculum - corpus scriptorum pre úspešných informatikov
2. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou Oracle Slovensko
M. Slivka: Prehľad Oracle hardvérového portfólia
I. Šťavinová: Oracle Database 11g
G. Hečková: BI a Exadata
M. Kuna: E20
IdM a zabezpečenie online transakcií na webe
Oracle Linux a Virtualizácia

 

2. 3. 2011
streda
09:45 - 12:00

To najnovšie z vývoja na platforme Microsoft
3. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou Microsoft Slovakia
R. Russev: NUI a vývoj graficky atraktívnych aplikácií
M. Kubovčík: Vývoj pre Cloud
H. Jasenáková: Spark programy (ako získať komerčné licencie spoločnosti Microsoft zdarma)

 

2. 3. 2011
streda
12:30 - 16:00

Čo by sa stalo, keby sa svet hýbal rýchlosťou myšlienok?
4. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou Alcatel-Lucent Slovakia
M. Špilda: Evolúcie mobilných dátových sietí
A. Marko: LTE v skratke
M. Špilda: Princípy vývoja High availability systémov
I. Zábražný: IP/MPLS v moderných dátových sieťach
P. Lizuch: Packet rádio v mikrovlnnej komunikácii

 

3. 3. 2011
štvrtok
08:00 - 18:00

NAG 2011
podujatie Týždňa spolupráce s praxou
Network Academy Games: národné kolo medzinárodnej súťaže počítačových sietí

 

3. 3. 2011
štvrtok
10:00 - 12:00

Cisco Day
5. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou Cisco Systems Slovakia
T. Kelemen, P. Mesjar: Cisco architektúry pre budovanie inteligentných sietí budúcnosti

 

3. 3. 2011
štvrtok
13:00 - 15:00

Nová forma konferencie - TelePresence
6. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou Soitron
Ľ. Gajdošík, M. Vrábel: Moderné kontaktné centrum
M. Čaprnka: Nová forma konferencie - TelePresence
Ďalšie prezentácie budú priebežne doplnené.

 

4. 3. 2011
piatok
9:30 - 11:30

Vývoj IS
7. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou Softec
J. Sokoly: Webové techniky zajtrajška - CSS3 Media Queries a HTML5 WebSockets
P. Grec: Pravidlové systémy
J. Mačkay: Testovací nástroj BadBoy