Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V dňoch 20. - 26. novembra 2006 sa na Slovensku uskutoční Týždeň vedy, v rámci ktorého sa uskutočnia rôzne zaujímavé podujatia.

Cieľom tohtoročného Týždňa vedy na Slovensku 2006 je upriamiť pozornosť spoločnosti na mladú generáciu ako na hlavný pilier jej prosperity, na vzbudenie záujmu mladých ľudí o vedeckú kariéru a zlepšenie spoločenského postavenia vedy a výskumu, ako aj vedeckých a výskumných pracovníkov.

 

Podujatia FIIT STU v rámci Týždňa vedy na Slovensku 2006:

24. november 2006     Študentská vedecká súťaž
súťaž - miesto konania: ČVUT v Prahe (ČR)
27. november 2006     Moderné trendy výskumu softvérových systémov a informačných systémov
seminár - miesto konania: FIIT STU v Bratislave (DE 150 o 16:00)
28. - 29. november 2006     1st Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies
seminár - miesto konania: Bratislava