Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
- téma siedmeho ročníka súťaže o najlepšiu esej pre študentov vysokoškolského štúdia na ktorejkoľvek univerzite na Slovensku i v Českej republike. Uzávierka odoslania esejí je 31. august 2008.