Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Spoločnosť ABRA Software a Česká společnost pro systémovou integraci vyhlásili 5. ročník súťaže Diplomová práca roka 2010, zameranú na podporu vysokých škôl zvýšenie prestíže odboru informačných technológií v ČR a SR s cieľom umožniť nadaným študentom vyniknúť, a tak získať lepšie uplatnenie v praxi.

V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 92 študentov, ktorí súťažia v 7. kategóriach. Odborná porota už vyhodnotila finalistov v každej kategórii 6 finalistov.

Do súťaže sa prihlásili i naši absolventi inžinierskeho štúdia. Piati z nich sú medzi finalistami v štyroch kategóriach:

kategória:
Adam Valent
Databázové stroje a aplikace, portálová řešení, SW rozhraní
Meranie reakcií vodiča automobilu
kategória:
Dušan Rodina
Informační bezpečnost, standardy řízení vývoje systémů a mezioborové přístupy
Identifikovanie návrhových vzorov a antivzorov ako nástroj na zlepšovanie kvality softvéru
kategória:
Michal Kompan
Tomáš Kramár
CRM Systémy - strategie implementace, interoperabilita, použití, výhody, nevýhody
Personalizované odporúčanie zaujímavých textov
Odporúčanie navigácie s využitím kontextu sociálnej siete
kategória:
Dušan Zeleník
Využití Business Intelligence technologií v praxi
Tvorba odporúčaní využitím vzťahov podobnosti

Držíme im palce!

Pozrite si všetkých finalistov v jednotlivých kategóriach.