Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dňa 8. októbra 2007 sa uskutočnia voľby do AS FIIT STU v zamestnaneckej časti Akademickej obce, ako aj v študentskej časti Akademickej obce FIIT STU.

Voľby do zamestnaneckej časti Akademickej obce sa uskutočnia v čase od 10:00 do 13:00 v miestnosti D 220.

Voľby do študentskej časti Akademickej obce sa uskutočnia v čase od 8:00 do 16:00 v priestoroch medzi blokmi C a D.

Konečná kandidátka pre voľby do AS FIIT STU v zamestnaneckej časti akademickej obce:

  1. Ing. Boris Dado
  2. Ing. Igor Grellneth, PhD.
  3. doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.
  4. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
  5. Ing. Katarína Jelemenská. PhD.
  6. prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

Konečná kandidátka pre voľby do AS FIIT STU v študentskej časti akademickej obce:

  1. Eva Danillová (1. roč. inž. št.)
  2. Ondrej Bellay (3. roč. bak. št.)