Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

17. marca 2010 (streda) od 9:00 do 16:00 h pred CD 300 sa uskutočnia doplňujúce voľby do AS FIIT STU v študentskej časti akademickej obce FIIT STU.

Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce môžu podávať všetci členovia akademickej obce (vyžaduje sa aspoň 5 podpisov členov príslušnej časti akademickej obce a podpis kandidáta).

Návrhy sa odovzdávajú na študijnom oddelení do 12:00 h dňa 11. marca 2010.

Kandidátna listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 12. marca 2010.