Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

V súlade s uznesením č. 28.1/2007 AS STU zo dňa 26. 2. 2007, v zmysle uznesení AS FIIT STU č. 2.1 a 2.2 zo dňa 16. 3. 2007 Volebná komisia FIIT STU vypisuje voľby do AS FIIT STU v zamestnaneckej časti Akademickej obce STU na

 

utorok 17. apríla 2007 v čase od 10:00 do 13:00
v zasadacej miestnosti D 220 FIIT STU

 

Konečná kandidátka pre voľby v zamestnaneckej časti akademickej obce:

  1. prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.
  2. prof. Ing. Štefan Kozák, CSc.
  3. prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
  4. prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
  5. Ing. Valentino Vranić, PhD.