Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V zmysle Zásad volieb do Akademického senátu STU a v súlade s uzneseniami Akademického senátu FIIT STU sa voľby do AS STU v zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT uskutočnia

v pondelok 9. mája 2011 v čase od 10:00 do 12:00 v D 220 FIIT STU.

Kandidáti:

  • Elena Gramatová, doc. RNDr. PhD.
  • Pavol Návrat, prof. Ing. PhD.
  • Juraj Štefanovič, Ing. PhD.
  • Valentino Vranić, Ing. PhD.