Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dňa 16. októbra 2006 sa uskutočnia voľby do ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave reprezentujúcich študentov ktoréhokoľvek stupňa štúdia.

Kandidatúru musia študenti ohlásiť vyplnením a odovzdaním formulára do 9. októbra 2006. Kandidátky treba posielať (oscanované, originál je potrebné dodať najneskôr v deň volieb) na e-mailovu adresu: studenti [zavináč] as.fiit.stuba.sk alebo odovzdať na Študijnom oddelení FIIT STU v úradných hodinách.

Kandidovať môžu všetci študenti fakulty. Senátorom vo fakultnom senáte sa stane kandidát s maximálnym počtom hlasov.