Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

14.októbra 2009 sa uskutočnia voľby do študentskej časti Akademického senátu FIIT STU reprezentujúcej študentov bakalárskeho a doktorandského štúdia.

Kandidatúru musia študenti ohlásiť vyplnením a odovzdaním formulára do 8.októbra 2009.
Kandidátky odovzdávajte na študijnom oddelení v úradných hodinách. Kandidovať môžu všetci študenti bakalárskeho a doktorandského štúdia fakulty. Senátorom vo fakultnom senáte sa stane kandidát s maximálnym počtom hlasov (1 študent z bakalárskeho stupňa štúdia a 1 študent z doktorandského stupňa štúdia).

Súčasne sú vyhlásené doplňovacie voľby do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na obdobie do septembra 2011, ktoré sa uskutočnia v tom istom termíne. Kandidatúru musia študenti ohlásiť vyplnením formulára do 8. októbra 2009. Kandidovať môže každý študent fakulty bez ohľadu na stupeň štúdia a ročník. Senátorom v univerzitnom senáte sa stane kandidát s maximálnym počtom hlasov.