Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

27. októbra 2011 od 11:00 h do 13:00 h (štvrtok)
sa v priestoroch fakulty v miestnosti D 220 uskutočnia
voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie
do 12:00 h dňa 20. októbra 2011.