Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

17. októbra 2017 od 11.00 do 14.00 hod.
sa v zasadačke dekana FIIT (miestnosť 2.06 na 2. NP)
uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie
do 12.00 hod. dňa 10. októbra 2017.

Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU - oznam
Formulár na návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS FIIT STU