Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Zamestnanecká rada je orgánom zastupujúcim všetkých zamestnancov, keďže na FIIT nie je zriadená odborová organizácia.
Nakoľko všetkým členom Zamestnaneckej rady (ZR) FIIT končí mandát člena, súčasná ZR FIIT, na základe získaného súhlasu zamestnávateľa, organizuje podľa pravidiel § 234 Zákonníka práce o konaní volieb do Zamestnaneckej rady voľby nových členov.

Na FIIT STU sa z pohľadu týchto volieb nachádzajú tri pracoviská: UISI, UPAI a celofakultné pracoviská (Dekanát, CDV, CPV, CVKS a SIK *). Za každé pracovisko budú zvolení dvaja kandidáti do zamestnaneckej rady, ktorá bude 6-členná. Rada si sama zvolí svojho predsedu.

Harmonogram volieb:

6. októbra 2016
uzávierka odovzdania návrhov kandidátov členom súčasnej ZR FIIT.

10. októbra 2016
budú zverejnení tri abecedne usporiadané zoznamy navrhnutých kandidátov z jednotlivých pracovísk FIIT.

13. októbra 2016 v čase od 9.30 do 12.30 hod.
sa v malej zasadačke dekana (2.08 na 2. NP) uskutočnia voľby do Zamestnaneckej rady FIIT STU.

  • Voľby budú tajné, priame a vo forme určenej písomnej úpravy hlasovacieho lístka vloženého do urny.
  • Každý volič môže vybrať dvoch kandidátov z každého pracoviska FIIT.
  • Volieb sa môže zúčastniť každý zamestnanec FIIT, ktorý je v pracovnom pomere aspoň tri mesiace.
  • Voľby budú platné, ak sa ich zúčastní aspoň 30 % oprávnených voličov (§ 234 Zákonníka práce).
  • Výsledky volieb budú zverejnené v deň volieb.
  • Členmi zamestnaneckej rady sa stanú za každé pracovisko dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov.
  • V prípade rovnosti hlasov rozhodne losovanie za účasti dotknutých kandidátov.
  • Zvolení kandidáti vytvoria novú Zamestnaneckú radu FIIT STU s mandátom od 13. októbra 2016. na obdobie štyri roky.

Harmonogram a formulár pre návrh kandidáta


*
CDV = Centrum ďalšieho vzdelávania,
CPV = Centrum priemyselného výskumu,
CVKS = Centrum výpočtových a komunikačných služieb,
SIK = Slovenská informatická knižnica