Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor, docent, odborný asistent s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore

  • pre študijný odbor informatika,
  • pre študijný odbor počítačové inžinierstvo,
  • pre študijný odbor informačné systémy,
  • pre študijný odbor softvérové inžinierstvo.

Uzávierka prihlášok je 15. februára 2010