Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave prijme

pracovníka do Centra výpočtových a komunikačných služieb

Požiadavky: stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania, prax vítaná

Stručná náplň práce:

kompletovanie, prevádzka, údržba a správa výpočtovej techniky, inštalácia a údržba operačných systémov a dodatočného softvéru, správa počítačových učební, podpora používateľov výpočtovej techniky v rámci služieb (doobedňajšia a poobedňajšia)
Nástup: ihneď
Doklad: žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, odpis z registra trestov

Požadované doklady poslať poštou na adresu:

  Personálne oddelenie FIIT STU
  Ilkovičova 3
  842 16 Bratislava 4

<>alebo odovzdať osobne:

  Ing. Alexandra Bieleková
  vedúca Dekanátu FIIT STU v Bratislave
  blok D, 2. poschodie, miestnosť D 220
  tel.: 02 / 602 91 451
         02 / 602 91 548
         0918 687 987