Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto miest vedúcich pracovníkov: :

 

Miesto tajomníka fakulty

 

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa,
 • schopnosti a prax v riadení,
 • znalosť anglického jazyka vítaná,
 • občianska morálna bezúhonnosť
 •  

  Prihlášky do výberového konania v termíne do 20. mája 2008 zasielajte na:

   Personálne oddelenie FIIT STU
   Ilkovičova 3
   842 16 Bratislava 4

   

  K prihláške do výberového konania doložte:

   - štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis,
   - overenú kópiu dokladov o vzdelaní,
   - doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov).