Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta :

pracovník/pracovníčka Študijného oddelenia FIIT STU v Bratislave

ktorý/á bude zabezpečovať kompletnú študijnú agendu študentov fakulty.

Požiadavky:
 • úplné stredoškolské vzdelanie,
 • prax. min. 3 roky a znalosť anglického jazyka vítaná,
 • znalosť práce s kancelárskym balíkom Office a internetom,
 • organizačné schopnosti a skúsenosti,
 • komunikatívnosť, samostatnosť,
 • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 26. augusta 2011 zasielajte na:

  Personálne oddelenie FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

  • štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis,
  • kópiu dokladov o vzdelaní,
  • prehľad doterajšej praxe.