Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Centra informačných a knižničných služieb FIIT STU v Bratislave , ktoré zabezpečuje aj prevádzku Slovenskej informatickej knižnice.

Uzávierka prihlášok je 5. novembra 2010.