Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

14. októbra 2009 sa konali doplňujúce voľby do zamestnaneckej i študentskej časti Akademického Senátu FIIT STU v Bratislave.

  Do zamestnaneckej časti boli zvolení:     Ing. Juraj Štefanovič, PhD.     (31 hlasov)
  Ing. Miroslav Galbavý (29 hlasov)
  Mgr. Alena Kovárová (26 hlasov)
  Ing. Ivan Kotuliak (26 hlasov)

  Počet oprávnených voličov:     46
  Počet vydaných volebných lístkov:         40
  Počet platných volebných lístkov:     40

  Do študentskej časti boli zvolení: Ing. Jaroslav Abaffy (86 hlasov)
  Alojz Gomola (55 hlasov)

  Počet oprávnených voličov: 1135
  Počet vydaných volebných lístkov:       111
  Počet platných volebných lístkov:   106