Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Voľby do zamestnaneckej aj študentskej časti Akademického Senátu FIIT STU v Bratislave sa konali dňa 8. októbra 2007, v čase od 10:00 do 13:00 na pôde FIIT.

 • do zamestnaneckej časti AS FIIT STU boli zvolení:
  doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD. 19 hlasov
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 19 hlasov
  Mgr. Daniela Chudá, PhD. 14 hlasov
  Ing. Katarína Jelemenská, PhD.     13 hlasov

  Počet oprávnených voličov: 45     Účasť na voľbách:     ÚAPI     53,85 %
  Počet vydaných volebných lístkov:     28 ÚISI 64,71 %
  Celkový počet odovzdaných volebných lístkov:     28 ÚPSS   62,67 %
  Počet platných volebných lístkov: 28 FIIT 62,22 %
 • do študentskej časti AS FIIT STU boli zvolení:
  Bc. Eva Danillová (1 roč. Ing.)     176 hlasov
  Ondrej Bellay (3 roč. Bc.) 19 hlasov

  Počet oprávnených voličov: 1189    
  Počet vydaných volebných lístkov:   209
  Celkový počet odovzdaných volebných lístkov:       209
  Počet platných volebných lístkov:   209