Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

15. marca 2010 sa konali doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti
a 17. marca 2010 do študentskej časti Akademického Senátu FIIT STU v Bratislave.

  Do zamestnaneckej časti bol zvolený:     Ing. Ján Hudec    (18 hlasov)

  Počet oprávnených voličov:     46
  Počet vydaných volebných lístkov:         31
  Počet platných volebných lístkov:     31

  Do študentskej časti bol zvolený: Ing. Peter Pištek    (55 hlasov)

  Počet oprávnených voličov: 1023
  Počet vydaných volebných lístkov:       152
  Počet platných volebných lístkov:   152