Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
ktoré sa uskutočnili 29. septembra 2010:

Do študentskej časti AS FIIT STU boli zvolení:
za bakalárske štúdium Veronika Štrbáková (82 hlasov)
za inžinierske štúdium Bc. Andrej Fogelton (110 hlasov)
Počet oprávnených voličov: 1060
Počet zúčastnených voličov: 206
Počet platných hlasovacích lístkov: 204
 
Do študentskej časti AS STU bol zvolený:
Ing. Peter Pištek (111 hlasov)
Počet oprávnených voličov: 1060
Počet zúčastnených voličov: 206
Počet platných hlasovacích lístkov: 192
 
Do ŠRVŠ bol zvolený:
Ing. Jaroslav Abaffy (92 hlasov)
Počet oprávnených voličov: 1060
Počet zúčastnených voličov: 206
Počet platných hlasovacích lístkov: 198