Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
ktoré sa uskutočnili 30. septembra 2010:

Do zamestnaneckej časti AS FIIT STU bol zvolený:
Ing. Peter Trúchly, PhD (18 hlasov)
Počet oprávnených voličov: 42
Počet zúčastnených voličov: 34
Počet platných hlasovacích lístkov: 34