Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás
na 7. podujatie Týždňa spolupráce s praxou,
ktoré pripravila spoločnosť Softec v spolupráci s FIIT STU

4. marca 2011

v piatok od 9:30 do 11:30 v BC 300

 

PREZENTÁCIE:

9:30 - 9:45     Roman Janota (Softec), Pavel Čičák (FIIT STU):
Otvorenie


9:45 - 10:20     Ján Sokoly:
Webové techniky zajtrajška - CSS3 Media Queries a HTML5 WebSockets
Nové verzie webových štandardov, CSS3 a HTML5, prinášajú množstvo nových možností. V príspevku sa pozrieme na dva z nich – techniku na optimalizáciu webov pre prehliadanie na mobilných zariadeniach a nastupujúcu technológiu umožňujúcu obojsmernú komunikáciu medzi serverom a prehliadačom.


10:20 - 10:55     Peter Grec:
Pravidlové systémy
Využitie pravidiel predstavuje inovatívny prístupu k tvorbe flexibilných informačných systémov. V prednáške si povieme, čo rozumieme pod pojmom pravidlá, pravidlové systémy a oboznámime sa s možnosťami ich využitia v oblasti podnikových informačných systémov.


10:55 - 11:30     Jaroslav Mačkay:
Testovací nástroj BadBoy
Testovanie aplikácií sa stalo nerozlučnou súčasťou tvorby softvérových aplikácií. Výrazným prínosom v oblasti testovania je používanie automatizovaných testov. Pre tvorbu automatizovaných testov webových aplikácií je v súčasnosti k dispozícií viac nástrojov, jedným z prvých bol Badboy. Prezentácia sa zaoberá možnosťami jeho praktického využitia, spomenie jeho výhody aj nevýhody.