Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

15. novembra 2007 spoločnosť Siemens, s. r. o., vyhlásila výsledky 7. ročníka súťaže Werner von Siemens Excellence Award. Do súťaže sa zapojili študenti z piatich vysokých škôl s 35 projektmi. Odborná komisia posudzovala 2 výskumné práce, 7 doktorandských prác a 26 diplomových prác. Do finálového kola spojeného s prezentáciami vybrala 8 projektov. Za STU v Bratislave získal ocenenie Michal Tvarožek, študent FIIT, ktorý bol ocenený v kategórii C za diplomovú prácu: Pesonalizovaná navigácia v informačnom priestore reprezentovanom ontológiou (pod vedením prof. M. Bielikovej). V kategórii A za najlepšiu výskumnú prácu si ocenenie odniesla TU vo Zvolene, v kategórii B za doktorandskú prácu ŽU v Žiline.


Víťazi súťaže Werner von Siemens Excellence Award 2007


Prof. Mária Bieliková sa teší z úspechu svojho diplomanta Ing. Michala Tvarožka