Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

11. - 12. novembra 2010, Bratislava - 5. dielňa o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách (Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies).

Harmonogram

06. 09. 2010 termín pre zaslanie rozšírených abstraktov
04. 10. 2010 oznámenie o prijatí/zamietnutí
18. 10. 2010 odovzdanie finálnych verzií príspevkov pre tlač