Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Autori najlepších nápadov získajú hodnotné ceny.

Termín je predĺžený až do 17. apríla 2011.

Ak máte záujem zapojiť sa do súťaže, pomôže nám,
ak čo najskôr vložíte svoj abstrakt do systému.