Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
1. decembra 2011 o 12:00 v D 220 (zasadačka dekana) FIIT STU zasadne AS FIIT STU. Jeden z bodov programu je aj schválenie prodekanov do nového vedenia FIIT na funkčné obdobie 2.decembra 2011 do 1. decembra 2015. Zasadnutie je verejné.