Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Akademický senát STU sa 5 hodín zaoberal situáciou na FIIT STU, potvrdil neplatnosť volieb do AS FIIT STU.

Bratislava 4. 2. 2020 - Včerajšie mimoriadne rokovanie Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU), najvyššieho demokratického orgánu STU, ktoré sa zaoberalo situáciou na FIIT STU, trvalo 5 hodín. Senátori na svojom zasadnutí potvrdili stanovisko Predsedníctva AS STU zo 17. 1. 2020, ktoré jednomyseľne zobralo na vedomie, že voľby do Zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS FIIT STU) na funkčné obdobie 2019 – 2023 konané dňa 16. 1. 2020 boli neplatné. Dôvodom pre neplatnosť bol nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počet odovzdaných hlasovacích lístkov.

Opakované voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU, ktoré opäť organizuje AS STU, sa tentokrát uskutočnia v priestoroch rektorátu STU.

AS STU na svojom včerajšom zasadnutí taktiež potvrdil platnosť mandátov senátorov Študentskej časti AS FIIT STU. Mandáty študentských fakultných senátorov boli vyhlásené za platné s trvaním 4 roky od dátumu zvolenia, t. j. z celkového počtu štyri senátorské mandáty, sú dva platné do roku 2021 a dva do roku 2022.

“Ako vedenie FIIT STU dlhodobo opakujeme, že je potrebné aj v najvypätejších situáciách postupovať podľa platných pravidiel a rešpektovať kompetencie a rozhodnutia jednotlivých demokratických orgánov univerzity i fakulty. Napriek tomu, že nás mrzí neplatnosť volieb zo 16. januára, je potrebné rešpektovať rozhodnutie volebnej komisie a Predsedníctva AS STU,“ povedal prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

„Napádanie rozhodnutí príslušných orgánov eskaluje napätie nielen na FIIT STU, ale aj na úrovni univerzity a to ku konštruktívnym riešeniam neprispieva. Podobne nepomáha ani široká medializácia jednostranných a miestami zavádzajúcich pohľadov. Ako povedal na včerajšom zasadnutí AS STU jeden zo senátorov – niektorí aktéri by sa mali za medializované urážanie senátu univerzity verejne ospravedlniť,“ dodala Monika Karoliová poverená komunikáciou s médiami.