Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Dekan a predseda Akademického senátu FIIT STU pozývajú všetkých členov akademickej obce vo štvrtok 17. mája 2007 o 13:30 do CD 150 na zhromaždenie akademickej obce ...