Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Vážená akademická obec a všetci zamestnanci FIIT STU,
prijmite naše pozvanie na
ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FAKULTY
3. júna 2009 o 13:00 h v posluchárni CD 150
Program
  1. Vyhodnotenie akad. r. 2008/09
  2. Informácia o projekte nového sídla FIIT STU
  3. Oceňovanie pracovníkov FIIT STU
  4. Rôzne
Ľudovít Molnár
dekan fakulty
Pavol Návrat  
predseda AS