Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Vážená akademická obec a všetci zamestnanci FIIT STU,
prijmite naše pozvanie na
ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FAKULTY
3. júna 2011 o 11:00 h v posluchárni DE 150
Program
  1. Vyhodnotenie akad. roka 2010/11
  2. práva o činnosti FIIT STU
  3. Oceňovanie pracovníkov FIIT STU
  4. Rôzne
Ľudovít Molnár
dekan fakulty
Pavol Návrat  
predseda AS