Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážená akademická obec a všetci zamestnanci FIIT STU,

Volebná komisia na voľby kandidáta na dekana FIIT STU Vás pozýva na

ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FAKULTY

na ktorom sa predstavia kandidáti na dekana

13. októbra 2011 od 13:00 h

v Aule prof. Ľudovíta Kneppa (BC 300) FEI/FIIT STU v Bratislave

Otázky na kandidátov možno doručiť členom Volebnej komisie v písomnej forme,
alebo položiť priamo na zhromaždení AO.
Zoznam kandidátov bude zverejnený v priebehu pondelka 10. októbra 2011.
Voličmi kandidáta na dekana FIIT sú členovia AS FIIT STU v Bratislave.

Predseda Volebnej komisie: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Členovia Volebnej komisie: Ing. Jana Flochová, PhD,
Ing. Ján Hudec,
Ing. Peter Pištek

Pozvánka na zhromaždenie akademickej obce fakulty , na ktorom sa predstavia knadidáti na dekana FIIT.

Zoznam kandidátov na dekana
(Pridané dňa 10. októbra 2011 o 13:00 h.)

doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.: Program FIIT STU pre funkčné obdobie 2012-15