Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážená akademická obec a všetci zamestnanci FIIT STU

pozývame vás na

ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FAKULTY

na ktorom bude slávnostne ustanovený do funkcie nového dekana fakulty
doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.

1. decembra 2011 od 13:00 h

v Aule prof. Ľudovíta Kneppa (BC 300) FEI/FIIT STU v Bratislave