Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

21. - 23. februára 2007

Katedra informatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava (ČR)

konferencia

 

Konferencia Znalosti 2007 je šiestou zo série konferencií Znalosti doposiaľ konaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005) a v Hradci Královom (2006). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytvorenie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblastiach získavania, spracovávania, sprístupňovania a manažmentu znalostí.

 

Časový plán

 

30. októbra 2006    

Zaslanie abstraktu príspevku

  6. novembra 2006    

Zaslanie príspevku

11. decembra 2006    

Vyrozumenie o prijatí/neprijatí príspevku

18. decembra 2006    

Zaslanie posteru, prezentácie demoverzie a výskumného projektu

31. decembra 2006    

Vyrozumenie o prijatí/neprijatí posteru, prezentácie demoverzie a výskumného projektu

15. januára 2007    

Finálna (camera ready) verzia príspevku

21. - 23. februára 2007    

Konanie konferencie