Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská akadémia vied v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, FEL TU v Košiciach, FRI ŽU v Žiline, ÚFV UPJŠ v Košiciach, FEI STU v Bratislave a FHI EU v Bratislave organizuje 2nd International Workshop on Grid Computing for Complex Problems.

 

GCCP 2006 vyzýva výskumníkov a ľudí z praxe, aby predložili svoje výsledky výskumu v oblasti gridového počítania pre komplexné problémy, ako aj výsledky prevádzkových IT projektov.

 

Príspevky sú vítané, no nie limitované, na nasledujúce témy:

  • Grid and Cluster Computing
  • High Performance Distributed Computing and Large Scale Simulation
  • Use of Knowledge and Semantics in Grid and Cluster Computing
  • Intelligent and Knowledge oriented Technologies (in the conjuntion with WIKT 2006)

 

Dôležité termíny:

  31. augusta 2006 - uzávierka odovzdania príspevkov na publikovanie v požadovanom formáte
  20. septembra 2006 - oznámenie o akceptácii príspevku
  30. septembra 2006 - dodanie finálnych verzií príspevkov pre tlač
  27. - 29. novembra 2006 - konferencia