Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Kybernetika a informatika

10. - 14. februára 2008
Ždiar, Slovensko

medzinárodná konferencia organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku pri SAV pod patronátom Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

 

Konferencia je zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komunikačných technológií a ich využitie v priemysle a službách. Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť spoločné fórum pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe zaoberajúcich sa problémami riadenia, informačnými a komunikačnými technológiami a ich využitím v praxi. Články na konferenciu môžu mať teoretický alebo aplikačný charakter. Do programu konferencie budú zahrnuté prednášky popredných domácich a zahraničných osobností z oblasti automatického riadenia a aplikovanej informatiky.

 

Tematické oblasti

 • Metódy a algoritmy modelovania a riadenia spojitých a diskrétnych procesov
 • Moderné riadiace, informačné a komunikačné systémy
 • Vnorené systémy riadenia
 • Aplikácie moderných metód riadenia, informačných a komunikačných technológií v priemyselných procesoch a službách
 •  

  Harmonogram

  Zaslanie rozšírených abstraktov:     16. november 2007
  Potvrdenie prijatia: 30. november 2007
  Zaslanie článkov: 10. január 2008
  Konanie konferencie: 10. - 14. február 2008

   

  Viac informácií:

 • slovensky
 • english