Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Podpora vzdelávania

vo štvrtok 28. júna 2007 o 9:00 v D 220

 

Program seminára

      9:00 - 10:30 Moodle: ako ho použiť na podporu manažmentu predmetu a komunikácie so študentmi
    (D. Chudá, K. Jelemenská, B. Dado)
    10:30 - 11:00 prestávka s občerstvením
    11:00 - 12:00 Tímová práca: ako pôsobiť v predmete "Tímový projekt"
    (M. Bieliková)

Seminár je určený pre učiteľov a výskumníkov pôsobiacich vo výučbe na FIIT STU v Bratislave.