Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Pozývame vás na odborný seminár PaedDr. Ladislava Huraja (KI FPV UMB), externého doktoranda FIIT STU na tému Správa kľúčov v distribuovanom prostredí, ktorý sa bude konať dňa 20. apríla 2006 o 13:00 v zasadačke FIIT STU (D 220). Na seminári bude ukázaný nový prístup autorizačných certifikátov pre použitie vo vysoko distribuovaných a decentralizovaných prostrediach (ad-hoc siete).