Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Stretnutie informatických pracovísk univerzít
s technickou orientáciou SR a ČR

Gabčíkovo

26. – 27. októbra 2006


Organizuje

Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave


Cieľ stretnutia

Cieľom pravidelného pracovného stretnutia predstaviteľov informatických pracovísk slovenských a českých univerzít s technickou orientáciou je výmena skúseností s organizáciou, metódami a náplňou výučby, posilnenie spolupráce v základnom aj aplikovanom výskume a koordinácia ďalšieho spoločného postupu v jednotlivých oblastiach pôsobnosti. Toto stretnutie umožňuje tiež výmenu informácií a posilnenie medzinárodnej spolupráce medzi českými a slovenskými pracoviskami s príbuzným odborným zameraním.


Témy

 • Oblasť výučby:
  • Skúsenosti s kreditovým štúdiom
  • Ukončenie štúdia – štátne skúšky
  • E-learning v informatických predmetoch
  • Práca s nadanými študentmi, študentské súťaže

 • Oblasť výskumu:
  • Zapojenie do medzinárodných, najmä európskych projektov
  • Dvojstranné projekty
  • Modely financovania výskumu
  • Študentská vedecká činnosť


Garant

prof. RNDr. Ľudovít MOLNÁR, DrSc.


fotogaléria z podujatia